З 01.12.2015 р. постачання природного газу побутовим споживачам ТОВ «АЗОВГАЗ» здійснюється на підставі договору, затвердженного Постановою НКРЕКП № 2500 від 30.09.2015 « Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам».

Нова форма Договору постачання природного газу побутовим споживачам ( далі-Договір) є типовою та публічною. Це означає, що умови Договору однакові для всіх споживачів, а Договір може бути укладений шляхом приєднання споживача до запропонованого Договору в цілом.

Для забезпечення приєднання до умов Договору ТОВ «АЗОВГАЗ» надіслав побутовим споживачам заяву – приєднання із супровідним листом. У зв’язку з численними питаннями споживачів ТОВ «АЗОВГАЗ» дає роз’яснення, щодо правильності її заповнення.

Як повідомлялося раніше, новий Договір постачання газу є публічним і не передбачає двостороннього підписання, що значно спрощує процедуру його укладання.

Таким чином, заповнивши, підписавши заяву-приєднання та вкинувши її у спеціальні скриньки, які розміщені на абонентських дільницях ТОВ «АЗОВГАЗ» (або іншим зручним способом – поштою, або віддавши контролеру), споживач висловлює свою згоду про приєднання до Договору.

Пункт 1 «Персоніфіковані дані споживача»
Споживачеві потрібно заповнити лише підпункт 1 - вписати тільки вид об’єкта, інші дані п.1 внесені автоматично.

Пункт 2 «За Договором розрахунок Споживача за природний газ здійснюється».
Варіант 1 : Споживач природного газу має лічильник і щомісячно передає фактичні показники лічильника до ПАТ «Маріупольгаз» (на сайт, телефонує, вказує у платіжному документі), тобто нарахування обсягу спожитого газу буде здійснюватися по фактичним показникам лічильника газу.
Приклад:

За Договором розрахунок Споживача за природний газ здійснюється:
На підставі даних Оператора ГРМ про об'єм (обсяг) газу,
визначений за договором розподілу
природного газу, за підсумками місяця
ТАК  
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

Це відноситься і до споживачів, які не мають лічильників газу і обсяг щомісячно визначається за нормами споживання.

Варіант 2: Споживач не передає показники лічильника газу, тобто відсутня інформація про обсяги спожитого газу, тоді об’єм буде нараховуватися за плановою величиною середньомісячного споживання природного газу. Звіряння фактичного об’єму спожитого газу здійснюється не рідше одного разу на шість місяців.
Приклад:

За Договором розрахунок Споживача за природний газ здійснюється:
За плановою величиною середньомісячного споживання
природного газу
400 м3
( в опалювальний період )
20 м3
( в межопалювальний період)
 
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

Звертаємо Вашу увагу, що в пункті 2 необхідно обрати лише один із варіантів.

Пункт 3 «Спосіб оплати за цим Договором»:
Приклад 1: Споживач бажає проводити розрахунки за квитанціями розрахункової книжки Постачальника, тобто Споживач самостійно заповнює пусті бланки квитанцій.

Спосіб оплати за цим Договором:
За квитанціями розрахункової
книжки Постачальника
ТАК  
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

Приклад 2: Споживач проводить розрахунки за платіжними документами, які виписує та направляє Постачальник, тобто Споживач отримує від Постачальника квитанцію з внесеними даними по його особовому рахунку. Споживачеві необхідно внести тільки суму платежа.

Спосіб оплати за цим Договором:
За платіжними документами (рахунками), які виписує Постачальник ТАК  
(підпис Споживача, який
підтверджує його згоду)

Під пунктом 3 споживач вказує дату підписання і ставить свій підпис.

У примітках при наявності співвласників або інших власників житла, ставляться особисті підписи цих осіб.

Інформацію про пільги споживач самостійно не заповнює. Якщо пільга активна, при роздрукуванні вона автоматично потрапляє в заяву – приєднання. Якщо споживач отримує пільгу, а відмітка про це в заяву не потрапила, для врегулювання питання просимо звертатися на абонентську дільницю ТОВ «АЗОВГАЗ» з підтверджуваючими документами.

Данних про субсидії в заяві-прєднання немає і вносити їх не потрібно.

Звернутися особисто також потрібно споживачам, яким надійшла заява з неправильними даними щодо власника житла. Причиною може бути непереофорлений особовий рахунок на нового власника. У разі несуттєвої помилки в прізвищі чи в імені по батькові, споживач може самостійно її виправити, та поруч засвідчити виправлення своїм підписом.

Споживач зобов’язаний у місячний строк повідомити ТОВ «АЗОВГАЗ» про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві – приєднанні.

За відсутності зауважень до змісту заяви-приєднання, споживач підписує її та один екземпляр повертає ТОВ «АЗОВГАЗ» (зразок заповнення заяви-приєднання –додаток №1).

Адміністрація ТОВ «АЗОВГАЗ»