Роздрібні  ціни на 2020р. 

 

        Роздрібні  ціни  на  природний  газ, що  поставлятиметься ТОВ "АЗОВГАЗ", як  постачальником зі  спеціальними  обов`язками,  для  потреб  населення  та  релігійних  організацій (крім  обсягів, які  використовуються  для  виробниче - комерційної  діяльності )  відповідно до   Постанови  Кабінету  Міністрів України  № 867 від 19 жовтня 2018р.  "Про  затвердження Положення  про покладання  спеціальних  обов'язків  на  суб'єктів  ринку  природного  газу  для  забезпечення  загальносуспільних  інтересів у процесі функціонування ринку  природного  газу" (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України №17 від 24.01.2020 року) та  Постанови  НКРЄКП № 3013 від 24.12.2019 року : 

Період дії 

*Відпускна ціна газу  з  ПДВ за  1м3, грн

у тому числі

Закупівельна  ціна природного  газу, згідно договору  з  НАК"Нафтогаз України" за 1 м3, грн

Торговельна  націнка  постачальника  природного  газу із спеціальними  обов’язками, ТОВ"АЗОВГАЗ             ( 2,5% від  закупівельної ціни ) за 1м3, грн

Тариф  ТОВ " Оператора ГТС України" за послугу з  транспортування  природного  газу для  точки виходу з газотранспортної   системи за 1м3, грн

з 01.01.2020р.  по 31.01.2020р.         

5,86849

5,58000

0,13950

0,14899

з 01.02.2020р.  по 29.02.2020р.  5,00503 4,7376 0,11844 0,14899
з 01.03.2020р.  по 31.03.2020р.  4,32607 4,07520 0,10188 0,14899
з 01.04.2020р.  по 30.04.2020р.   3,71230  3,47640 0,08691 0,14899 
з 01.05.2020р.  по 31.05.2020р.   2,94812 2,73086  0,06827  0,14899  
з 01.06.2020р.  по 30.06.2020р.  2,784  2,57074 0,06427  0,14899 
         

*З 01.01.2020 року  ціна природного газу зазначена без урахування тарифу  за  послуги розподілу природного газу для ПАТ "Маріупольгаз". 

 Адміністрація ТОВ «АЗОВГАЗ»

 

 

 

 

З  01  травня  2019  року  щомісячно  змінюватиметься  ціна  на  природний  газ  для  потреб  побутових  споживачів  та  релігійних  організацій згідно  вимог  Постанов  Кабінету  Міністрів України  № 867 від 19 жовтня 2018р. "Про  затвердження Положення  про покладання  спеціальних  обов'язків  на  суб'єктів  ринку  природного  газу  для  забезпечення  загальносуспільних  інтересів у процесі функціонування ринку  природного  газу"(зі змінами)  та   №293 від 3 квітня 2019р. ( зі змінами внесеними ПКМУ №485 від 05.06.2019 р. ) , а  також Постанови НКРЕКП  від  21.12.2018р. №2001 "Про  встановлення тимчасових  тарифів  для  АТ "Укртрансгаз"  на  послуги  транспортування  природного  газу  для  точок  входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного  періоду..."

Місяць рік Ціна газу  з  ПДВ  за  1м3 у тому числі
Закупівельна  ціна природного  газу, згідно договору  з  НАК"Нафтогаз України" за 1 м3 Торгівельна  націнка  постачальника  природного  газу із спеціальними  обовязками, ТОВ"АЗОВГАЗ"( 2,5% від  закупівельної ціни ) за 1м3 Тариф  на транспортування  природного  газу розподільними  мережами, ПАТ" Маріупольгаз" за 1м3 Тариф  на транспортування  природного  газу для  точки виходу з газотранспортної  системи  АТ "УКРТРАНСГАЗ" за 1м3
Квітень 2019р. 8,54892 7,48261 0,18707 0,68592 0,19332
Травень 2019р. 8,24225 7,18800 0,17970 0,68592 0,18863
Червень 2019р. 7,70584 6,66476 0,16662 0,68592 0,18863
Липень 2019р. 6,90853 5,88681 0,14717 0,68592 0,18863
Серпень  2019р. 6,59841  5,58425  0,13961  0,68592  0,18863 
Вересень 2019р. 6,40172 5,39236 0,13481 0,68592 0,18863
Жовтень 2019р. 6,13004 5,12731 0,12818 0,68592 0,18863
Листопад 2019р 6,900318 5,87880 0,14697 0,68592 0,188628
Грудень 2019р. 6,134883 5,132035 0,12830 0,68592 0,188628

 

 Коливання  ціни  на   природний  газ  пов`язане  виключно  із групою Нафтогаз : поперше, змінилась оптова  ціна  газу  від НАК "Нафтогаз України ",  по друге, НКРЕКП "Національна комісія , що здійснює регулювання  у  сфері  енергетики  та  комунальних  послуг встановила для  АТ "Укртрансгаз"  нові  тарифи  на  послугу  транспортування  природного  газу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ТОВ «АЗОВГАЗ» повідомляє, що з 01.05.2019р. відповідно до Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого Постановою КМУ від 19.10.2018р. № 867, Постанови КМУ від 21.12.2018р. № 2001 та з урахуванням змін до Постанови КМУ  № 293 від 03.04.2019р., внесеними Постановою КМУ від 08.05.2019р. №380, ціна на природний газ для побутових споживачів (населення) та  релігійних організацій складає  8,24225грн. за 1м3 газу( з ПДВ) у тому числі :

  • оптова ціна НАК «Нафтогаз України» -  7,18800грн. за 1м3( з ПДВ), 
  • торговельна націнка постачальника природного газу (2,5 відсотка від закупівельної ціни НАК «Нафтогаз України») - 0,17970грн. за 1м3( з ПДВ), 
  • тариф на транспортування природного газу розподільними мережами - 0,68592грн. за 1м3( з ПДВ),
  • тариф  на транспортування природного газу для точки виходу з газотранспортної системи АТ «УКТРАНСГАЗ» - 0,18863грн.за 1м3( з ПДВ).

Положеннями Постанова КМУ від 22 березня 2017 №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (далі Постанова № 187),  передбачена гранична ціна на продаж\постачання природного газу (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу) та визначений рівень торгівельної націнки постачальника природного газу.

Враховуючи вищевикладене та з метою запобігання усіх можливих наслідків, що можуть виникнути за недотримання умов чинних нормативно-правових документів, які регулюють взаємовідносини між суб`єктами ринку природного газу, починаючи з 01.07.2017 року ціна природного газу для населення  становить 6957,90 грн. за 1000 м3  або 6,9579 грн. за 1 м3 газу  та складається з:

1.               Ціна на газ, за якою НАК "Нафтогаз України" продає / поставляє природний газу для побутових споживачів  - 4942 грн за 1000 м3, у т.ч. 93 грн. (1,917%)  торгова націнка НАК «Нафтогаз Україна ») без урахування ПДВ.

2.               Торгова націнка Постачальника зі спецьобов’язками (123,55 грн.), яка встановлена на рівні   2,5% від вартості закупівельної ціни газу.

3.               Тарифи на розподіл і транспортування природного газу (732,70 грн.).

4.               Податок на додану вартість – 20% 

У разі зростання більш ніж на 10% ціни імпортного паритету (визначається формулою в п. 13 Постанови № 187), ціна на період з 1 жовтня 2017 по 1 квітня 2018 р буде збільшена до рівня паритетної.

                                                                                                    АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

          Постановою КМУ №867 від 19.10.2018 р. « Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» встановлено з 1 листопада 2018 р. по 30 квітня 2019 р. ціну на природний газ для побутових споживачів та релігійних організацій, яка складається з: 

  • Ціни на газ, за якою НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж природного газу на умовах ПСО побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), без врахування ПДВ - 6235,51 грн за 1000 куб.м. Ціна обраховується за формулою 8,981 грн × 0,6943, де 8,981 грн - середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” для промислових споживачів на зазначених у постанові умовах, 0,6943 - коефіцієнт дисконту. Ціна включає торгівельну націнку НАК «Нафтогаз України» - 1,917%.
  • Торгівельної націнку ПСО-постачальника – не більше 2,5%.

          Тож вартість газу як товару, без урахування плати (тарифів) за послуги розподілу та транспортування, складає для побутових споживачів (ПСО) за 1000 м3: без ПДВ -  6391.40 грн., з ПДВ - 7669,68 грн.

          Разом з тарифом на розподіл та транспортування, який не переглядався (732,70 грн за 1000 м3 ), та  ПДВ на ці послуги (146,54 грн.) ціна газу становить 8548.92 грн за 1000 м3.

 

 

 

Шановні  споживачі  природного  газу!

Відповідно до пунктів 13,14  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. за №187 «Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» роздрібні ціни на природний газ для побутових споживачів (населення)  з 01.04.2017 р. з урахуванням торгової націнки постачальника і вартості  транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами  складають:  

-  6879,00 грн. з ПДВ за 1000 куб.м.,  у тому числі ПДВ – 1146,50 грн.